Δημοσιεύσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(19/02/2016 )

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Περισσότερα

Αρχείο

01/10/2014
Χάρτης υποχρεώσεων Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
03/12/2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
30/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «ΙΡΙΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ